Map of Poland  Contact  Site map  Statute
Select language:
 

Poland Map - city maps, description of cities, tourist information

Tourism in Poland

Back

Statute - Odleglosci.pl


Translate Statute into English

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresami internetowymi www.mapofpoland.pl, www.mapofpoland.net, www.odleglosci.pl oraz zasady świadczenia usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych przez Serwis.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) administrator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron: www.odleglosci.pl/regulamin.php, www.mapofpoland.pl/regulamin.html, www.mapofpoland.net/statute.html, które zawierają identyczną treść regulaminu, w sposób umożliwiający w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, a korzystając z Usług Serwisu wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 2. Definicje


Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Administrator - właściciel serwisu Tomasz Ćmakowski prowadzący działalność gospodarczą "Firma Delta Tomasz Ćmakowski" ul. Doniecka 18/9, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP 6451031448, Regon 240350100.
 2. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu internetowego, zasady świadczenia usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych przez Serwis.
 3. Serwis internetowy - portal internetowy dostępny pod adresami internetowymi:
  www.odleglosci.pl (główna wersja serwisu)
  www.mapofpoland.pl (serwis wyświetla mapę OpenStreetMap - wersja polska)
  www.mapofpoland.net (serwis wyświetla mapę OpenStreetMap - wersja angielska)

  Baza danych Serwisu zawierająca wszystkie dane użytkowników, zdjęcia, treści, linki zawiera te same dane dla każdej wersji Serwisu.

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego.
 5. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania, przechowywania, gromadzenia i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.
 6. Cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które umożliwiają identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu.

§ 3. Warunki korzystania z usług

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu internetowego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Dodanie zdjęć do Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Skasowanie wszystkich zdjęć dodanych przez Użytkownika powoduje automatyczne rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

§ 4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest całkowicie bezpłatne.
 2. Dodawanie własnych zdjęć, linków do stron WWW, opisów miast i innych materiałów w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Zdjęcia, linki do stron WWW i inne materiały dodane przez Użytkownika będą sprawdzone przez Administratora w ciągu 24 godzin. Po sprawdzeniu mogą być widoczne w całym Serwisie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wybranych tekstów zamieszczanych przez Użytkownika, np. tytułów zdjęć.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wybranych treści zamieszczanych przez Użytkownika bez ostrzeżenia.
 6. Użytkownik ma prawo prezentować w Serwisie dowolne zdjęcia i teksty, pod warunkiem że:
  1. samodzielnie wykonał zdjęcia i posiada do nich prawa autorskie, a także zdjęcia nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, nie powstały z naruszeniem prawa.
  2. zdjęcia spełniają określone wymagania techniczne (plik jpg o wielkości poniżej 10 MB, duże zdjęcia należy zmniejszyć w programie graficznym).
  3. stanowią dzieło o walorach artystycznych.
  4. zdjęcia przedstawiają istniejące obiekty lub miejsca - obecnie lub w przeszłości.
  5. zabronione jest znaczne modyfikowanie zdjęć w programie graficznym.
  6. zdjęcia nie reklamują firm, przedsiębiorstw. Zdjęcia powinny być o tematyce turystycznej, przedstawiać miasto, zabytki, atrakcje turystyczne, przyrodę itp.
  7. zabronione jest dodawanie zdjęć, na których są widoczne osoby prywatne na pierwszym planie. Zdjęcia powinny być o tematyce turystycznej, a nie a prezentować konkretnych osób prywatnych.
  8. zabronione jest dodawanie linków do stron www, które stanowią bezpośrednią konkurencję dla serwisu (np. serwisy ze zdjęciami, ogólnopolskie serwisy związane z turystyką).
  9. linki do strony WWW poprawnie się wyświetlają. Nie można dodawać linków do stron WWW w budowie.
  10. linki do strony WWW są związane z turystyką. Nie można dodawać linków do stron WWW firm, przedsiębiorstw.
 7. Użytkownik może podać link do strony WWW autora zdjęcia i link ten będzie wyświetlony pod zdjęciem.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlenie imienia i nazwiska autora pod zdjęciem.
 9. W Serwisie Mapofpoland jest wyświetlana mapa OpenStreetMap. Nie odpowiadam za zawartość tej mapy, nie mogę zmieniać jej zawartości. Zmiany na mapie należy wprowadzić na stronie www.openstreetmap.org
 10. Mapa OpenStreetMap wyświetlana w Serwisie Mapofpoland jest aktualizowana co pewien czas (np. raz w roku). Jeżeli w serwisie www.openstreetmap.org fragment mapy jest bardziej aktualny od mapy w serwisie Mapofpoland, można wysłać wiadomość do Administratora, za pomocą formularza Kontakt.

§ 5. Wymagania techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z Serwisu Użytkownik powinien mieć do dyspozycji sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełniające następujące wymogi: przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera), włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 800x600.
 2. Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Podczas korzystania z usług przeglądarka zapisuje na dysku komputera Użytkownika pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies z pamięci swojego komputera. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies, może to jednak być powodem utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
 4. Zabronione jest korzystanie z sieci TOR, proxy, itp. Jeżeli dostęp do serwisu został zablokowany należy połączyć się bez użycia sieci TOR.
 5. Administrator może zablokować dostęp do serwisu dla dowolnego adresu IP. Powodem zablokowania może być naruszenie regulaminu serwisu.
 6. Liczba odsłon dla każdego IP w jednym dniu jest ograniczona. Limity odsłon zostały wprowadzone, aby zapobiec kopiowaniu dużej liczby informacji i zdjęć z serwisu.
 7. Zabronione jest pobieranie danych lub przetwarzanie danych z serwisu za pomocą własnych programów, skryptów. Z serwisu należy korzystać za pomocą przeglądarki internetowej.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały, informacje, dokumenty tekstowe, zdjęcia, grafika, układ strony www, dostępne w Serwisie podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 2. Zawarte w serwisie informacje stanowią bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tej ustawie.
 3. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu utworzonych przez Administratora należą do ich autora czyli Administratora serwisu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wyświetlanie w Serwisie przesłanych treści. Użytkownik udziela nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wyświetlanie w Serwisie treści dodanych do Serwisu. Prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanych treści zachowują Użytkownicy, którzy dodali je do Serwisu.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich, majątkowych i osobistych, nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich, nie powstały z naruszeniem prawa.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich. Wszystkie informacje i materiały znajdujące się w serwisie mogą być używane wyłącznie w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku.
 7. W celu korzystania z informacji i materiałów poza granicami dozwolonego użytku, jest wymagana odrębna zgoda podmiotu uprawnionego.
 8. Wszystkie znaki towarowe, nazwy firm, loga zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli.
 9. Po dodaniu zdjęcia zostanie automatycznie umieszczony na zdjęciu znak wodny serwisu www.mapofpoland.pl lub www.odleglosci.pl.
 10. Niedopuszczalne jest pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części jakichkolwiek treści (zdjęć, linków do stron WWW o miejscowościach, informacji o miejscowościach, opisów miejscowości, odległości i innych materiałów) z Serwisu, bez zgody Administratora.
 11. W celu wykorzystania zdjęcia wyświetlonego w Serwisie należy zapytać autora zdjęcia o zgodę. Z autorem zdjęcia można skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego - link do formularza znajduje się pod zdjęciem.
 12. Wszystkie informacje o miejscowościach (np. nazwy miejscowości, dane miejscowości, opisy miejscowości, zdjęcia, linki do stron WWW o miejscowościach, odległości między miastami) tworzą bazę danych stanowiącą utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
 13. Kopiowanie i powielanie bazy danych bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione. Ujawnienie nielegalnego wykorzystania bazy danych lub jej fragmentu będzie wiązało się z zapłatą odszkodowania.
 14. Wszystkie zdjęcia w Serwisie dodane przez Użytkowników są oznaczone znakiem wodnym www.mapofpoland.pl lub www.odleglosci.pl. Użytkownik upoważnia Administratora do wysłania żądania usunięcia tych zdjęć z innych serwisów lub aplikacji, jeżeli są wykorzystywane bez zgody Administratora, np. na podstawie DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
 15. Prawa autorskie oraz licencja mapy OpenStreetMap są na stronie www.openstreetmap.org/copyright

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo złożyć reklamację w sprawie dotyczącej oferowanych Usług. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego www.odleglosci.pl/kontakt.php
 2. Reklamacja powinna zawierać: email Użytkownika oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres email podany przez Użytkownika.

§ 8. Polityka Prywatności

 1. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych użytkowników.
 2. Administrator serwisu może wysyłać wiadomości, które bezpośrednio dotyczą serwisu (wiadomości dotyczące dodanych zdjęć, linków do stron www, zmiany w serwisie, komunikaty techniczne).
 3. Nie będą wysyłane żadne wiadomości komercyjne i newslettery.
 4. Każdy użytkownik, który doda zdjęcie, może otrzymać wiadomość od innego użytkownika serwisu (np. Kontakt z autorem zdjęcia).
 5. Szczegółowy opis polityki prywatności jest opisany na podstronie "Polityka Prywatności"

§ 9. Zasady Odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie przez Użytkowników (np. zdjęcia). Użytkownicy są właścicielami treści (zachowują prawa autorskie), które dodali do Serwisu i ponoszą oni odpowiedzialność za dodanie ich do Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać uszkodzenia lub zakłócenia systemów komputerowych.
 5. W przypadku otrzymania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator usunie te dane z Serwisu. W takim przypadku Administrator zawiadomi Użytkownika o usunięciu tych danych.
 6. Naruszenie regulaminu można zgłosić za pomocą formularza: www.odleglosci.pl/kontakt.php
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Administratora.
 8. Administrator ze względów bezpieczeństwa może czasowo zaprzestać świadczenia usług przez serwis. W takim przypadku Administrator nie ponosi za to odpowiedzialności.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i ewentualne szkody powstałe z tego powodu.
 10. Administrator nie gwarantuje poprawności zamieszczonych informacji (np. tytuły zdjęć), ale dokłada wszelkich starań, aby dane były prawidłowe.
 11. Treści zawartej w Serwisie nie należy traktować jako dokładnego źródła informacji. Administrator nie bierze odpowiedzialności związanej z zawartością stron i za skutki z ich korzystania.

10. Kampanie reklamowe

 1. W celu wyświetlenia kampanii reklamowej w postaci banera 750x100 należy wysłać zapytanie za pomocą formularza www.odleglosci.pl/kontakt.php
 2. Należy uzgodnić termin kampanii reklamowej oraz dostarczyć baner w postaci pliku flash.
 3. Administrator nie wykonuje banerów dla Klientów.
 4. Klient zlecający reklamę gwarantuje i ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za zgodność z prawem treści emitowanych reklam.
 5. Przed rozpoczęciem wyświetlania kampanii zostanie wysłana w email-u faktura VAT proforma. Po otrzymaniu zapłaty za fakturę proforma zostanie wysłana pocztą faktura VAT.
 6. Kampania będzie wyświetlana po przelaniu pieniędzy za fakturę VAT proforma.
 7. Jeżeli kampania reklamowa nie będzie wyświetlana z winy Serwisu dłużej niż 24 godziny (np. wystąpią problemy techniczne, awaria serwera) - klient otrzyma zwrot pieniędzy proporcjonalny do czasu, w którym kampania nie była wyświetlana.
 8. Po zakończeniu kampanii reklamowej zostanie przesłana mailem statystyka z liczbą odsłon banera.
 9. Banery na górze strony są wyświetlane losowo. W Serwisie może być wyświetlane kilka kampanii reklamowych.
 10. W Serwisie są również wyświetlane reklamy Google AdSense. W celu wyświetlenia reklam w Google AdSense należy zlecić je w serwisie Google AdWords. Reklamy mają swój regulamin dostępny na stronie Google AdSense.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie właściwym prawem jest prawo polskie.
 2. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

Zapraszamy do korzystania z serwisu odleglosci.pl !

Translate Statute into English
Wszystkie informacje o miejscowościach (np. dane miejscowości, opisy i zdjęcia miejscowości, linki, odległości między miastami) tworzą bazę danych stanowiącą utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Kopiowanie i powielanie bazy danych bez uprzedniej zgody autora jest zabronione. Wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentu jest zabronione.

All rights reserved © 2004-2023 Firma Delta Tomasz Ćmakowski. The use of the site indicates your acceptance of the statute, privacy policy and cookie policy

LINKS


NEW PHOTOS

Rostki Skomackie
Rostki Lake
Rostki Skomackie
Rzeczka Czarcia Stru...
Rostki Skomackie
Rostki Lake
Orzysz
Widok na ul. Elcka
Orzysz
Widok z ulicy Rynek
Orzysz
Municipal Office
Orzysz
Widok na skrzyzowani...
Orzysz
Widok na plaze miejs...
Orzysz
Okolice jeziora Orzy...
Orzysz
Orzysz Lake in winter
Orzysz
Jezioro Orzysz zima ...
Orzysz
Kanal Orzysz zima
Krutynski Piecek
Rzeka Krutynia - oko...
Krutynski Piecek
Rzeka Krutynia - oko...
Krutynski Piecek
Mlyn wodny z konca X...
Krutynski Piecek
Road